Miloš Doležal


Básník, spisovatel, dokumentarista, badatel a editor. Vystudoval Fakultu sociálních věd UK v Praze (1992). Od roku 1998 do roku 2018 pracoval jako literární redaktor a dramaturg Českého rozhlasu Praha. Autor a spoluautor řady rozhlasových a televizních dokumentů (podílel se mj. na cyklech Heydrich – konečné řešení; Neznámí hrdinové; Rudí prezidenti; Generálové; dokumentech Mrtvolu sprovoďte ze světa, Jako bychom dnes zemřít měli aj.). Vydal sedm básnických sbírek, několik knih rozhovorů s politickými vězni, napsal monografii o českém mučedníku komunistického režimu P. Josefu Toufarovi Jako bychom dnes zemřít měli (2012), která byla Lidovými novinami vyhlášena jako Kniha roku 2012. Z posledních dosud vydaných knih: jako editor připravil knihu Z. M. Kuděj – Neklidný zadek mě pálí (2017, vyhlášena jako Kniha Vysočiny na havlíčkobrodském knižním veletrhu), jako autor napsal prozaickou knihu Jízda na skle ochcanou strání (2017), soubor dokumentárních povídek z protektorátu Čurda z hlíny (2019) a její dvě pokračování Do posledních sil (2020) a 1945: Léto běsů (2022), a také básnickou sbírku Jana bude brzy trhat lipový květ (2022). Jeho knihy, básně a povídky byly přeloženy do francouzštiny, italštiny, polštiny, němčiny, angličtiny, řečtiny a chorvatštiny. Žije na Vysočině.

9 otázek

pro Miloše Doležala

Na čem (nebo na kom) Vám v životě záleží?

Na lásce, na přátelství a jak žijí moji blízcí.


Kdy jste byl naposledy šťastný?

Nevyznávám kategorie šťastný/nešťastný. I skrze bolest a trápení vede cesta k moudrosti.


Kdo je Váš oblíbený spisovatel/spisovatelka?

V posledním čase – Job, Hesse, Reynek, Sebald, Hrabal, Trakl, Buber, Pourrat, Czapski, Zahradníček, Márai, Josef Čapek, Kroutvor.


S jakou literární postavou byste si chtěl něco začít?

Kamarádit se s tulákem Knulpem.


Kdybyste mohl prožít den v jedné knize, jaká by to byla?

Henri Pourrat: Kašpar z hor


Jakou svou knihu máte nejradši?

Všechny děti beru do jedné náruče.


Co (nebo kdo) Vás v životě nejvíc změnil/o?

Nelze vyjmenovat všechny lidi-anděly, kteří mě nasměrovali, ale přeci jen – moje žena Jana.
Její život a její náhlé ztichnutí.


Kým (nebo čím) byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?

Nechtěl bych být nikým jiným, sám sebe jsem přijal se vším všudy.


Proč píšete?

Abych se něco dozvěděl o sobě, světě a Bohu.
Aby se na některé příběhy nezapomnělo.
Abych pochopil, kde je můj domov.