Olga Stehlíková


básnířka
nar. 1977

Básnířka, časopisecká redaktorka, editorka a literární kritička. Orientuje se především na současnou českou poezii a prózu. Podílela se na přípravě desítek knih, na vzniku antologie Antologie české poezie I. díl, 1986-2006 (Dybbuk, 2007) a spolu s arbitrem Petrem Hruškou na redakci ročenky Nejlepší české básně 2014 (Host, 2014). Debutovala sbírkou Týdny (Dauphin, 2014), za kterou obdržela Magnesii Literu za poezii v témže roce. Experimentální titul vejce/eggs (Dauphin, 2018) předkládá 101 dvojverší a propojuje poezii, překlad a hudbu.

V současnosti má k vydání připraveny dva básnické rukopisy.

9 otázek

pro Olgu Stehlíkovou

Na čem (nebo na kom) Vám v životě záleží?

Na většině lidí, které mám kolem sebe, na většině věcí, které dělám a které dělají oni, na každém z toho samozřejmě různou měrou. Na vztazích, na přírodě, na umění, na domovu, na zdraví, na jazyce, na pravdě a čistotě.


Kdy jste byla naposledy šťastná?

Nejsem nešťastná, takže nejspíš budu šťastná, ve vší obecnosti.


Kdo je Váš oblíbený spisovatel?

Jsou jich desítky: Jan Zábrana, Erben, Carver, Munroová, Kertész, třeba.


S jakou literární postavou byste si chtěla něco začít?

Asi s postavami McEwana. S ženskými postavami.


Kdybyste mohl prožít den v jedné knize, jaká by to byla?

Pohádka Jak Jaromil k štěstí přišel Boženy Němcové.


Jakou svou knihu máte nejradši?

Ty nenapsané, ty rozepsané, nehotové.


Co (nebo kdo) vás v životě nejvíc změnilo?

Děti, i ty nenarozené.


Kým (nebo čím) byste chtěla být, kdybyste nebyla sama sebou?

Lékařkou.


Proč píšete?

Protože musím.